Rakamlar

Personel

Çalışanların desteklenmesi ve geliştirilmesi, şirketin uzun vadedeki başarısının garantisidir ve bu yüzden büyük öneme sahiptir.

Grup eğitim ve ileri eğitim faaliyetlerinde hiçbir kısıntıya gitmemiştir. Bu faaliyetler sürdürülebilir personel gelişimi politikasının bir parçası olmaya devam etmektedir.

Ciro

Bugün cironun %65’i Almanya hariç olmak üzere Avrupa’dan elde edilmektedir.